Fordele ved MI - Den Motiverende Samtale

Organisation

  • Medarbejderne får kompetenceudvikling i en velbeskrevet og forskningsbaseret samtalemetode, som har dokumenteret effekt.
  • Metoden er tydelig og konkret, og kan læres på relativt kort tid.
  • Der er god viden om implementering af metoden i Danmark.
  • Metoden indgår i Socialstyrelsens metodeudbredelsesprogram, og beskrives ud fra SØM som økonomisk rentabel. (Kildehenvisning)

Afdeling

  • Afdelingens medarbejdere får en fælles faglig referenceramme og et fælles sprog, som samtidig giver en øget mulighed for teamsamarbejde, sparring og vejledning.
  • Tilfredsheden blandt medarbejdere stiger, når de individuelt og i teams bliver mere bevidste om deres praksis, og om hvordan metoden også bidrager til at gøre det tværfaglige samarbejde både mere effektivt og positivt.

Individuel udvikling

  • Du får en uddannelse, der tager afsæt i 4 årtiers forskning, og som har dokumenteret effekt.
  • Du får en uddannelse, der kombinerer en lyttende samtalestil med bevidsthed, empati, nærvær og partnerskab – og som stadig har et klart fokus på forandring.
  • Du bliver trænet af erfarne undervisere, som alle er godkendte trænere under organisationen MINT, og som selv har stor praksiserfaring i metodens anvendelse.