INTRO TIL MI - DEN MOTIVERENDE SAMTALE

Den motiverende samtale er en international anerkendt og evidensbaseret samtalemetode, som anvendt af rådgiveren medvirker til at fremme motivation til forandring.

Metoden adskiller sig fra andre professionelle samtalemetoder ved at være målrettet situationer, hvor man skal rådgive eller være i dialog med et andet menneske om mulig ændring af adfærd eller livsstil. Det kan eksempelvis være samtaler med mennesker, som har udfordringer ift. misbrug, kriminalitet eller manglende kontakt til skole, uddannelse eller arbejde. I Den Motiverende samtale opdager personen sine egne styrker og ressourcer, og finder selv frem til sine løsninger.

Den Motiverende Samtale arbejder bevidst på at inddrage personen i samtalen og placerer ansvaret for forandring hos personen selv.

Forandring

Når man skal forsøge at beskrive og forstå forandrings-processer, vil de fleste også genkende oplevelsen af …(på den ene side.. – og på den anden side..), når man reflekterer omkring adfærd og ændring. Det positive og det negative er knyttet sammen således, at når man tænker på det negative, vil tanker om det positive også dukke op. De to sider er uforenelige, samtidig med at de hænger sammen.

Det er altså helt naturligt at være ambivalent når man overvejer en adfærdsændring, og man kan ikke bare fravælge at være ambivalent – selvom man kan vælge sine handlinger.

Du har måske selv oplevet at være ambivalent, eller møder måske borgere / patienter i dit arbejde som er ambivalente. Nogle er det i kort tid, hvorimod andre kan synes at være fastlåste i denne tilstand.

Et par eksempler:

Et tidligere bandemedlem bliver tilbudt et Exit program: 

“Jeg vil gerne have et liv, hvor jeg og min familie kan være tryg, og hvor jeg kan få en uddannelse, et job og et godt familieliv.. men jeg ved ikke hvordan jeg kommer dertil. Hvad vil de i gruppen sige og gøre..? De giver mig også en stor fællesskabs-følelse og de giver mig den beskyttelse jeg har behov for… ” 

En voldsramt kvinde bliver i tvivl:

“Mine børn har allerede oplevet rigeligt, og det ødelægger dem at opleve volden og den måde han behandler mig på – men jeg ved det virkelig ikke.. Han slår jo heller ikke altid – det er kun når han er stresset..måske er det min egen skyld..“

Ambivalensens dynamik og rådgiverens Ordnerefleks

Problemer opstår i de situationer, hvor den ambivalente person bliver mødt af en løsningsfokuseret og hjælpsom rådgiver, der forsøger at hjælpe personen ud af en given situation eller adfærd, ved at “levere” argumenterne for forandring.

Rådgiverens velmenende argumenter vil – overfor den ambivalente – helt naturligt bringe denne persons modargumenter frem, og resultatet vil i disse tilfælde ofte være manglende forandring hos personen.

Inden for rådgivnings-feltet kan der være en tendens til, at disse mennesker bliver betragtet som værende umotiverede. Kan man forestille sig, at de i virkeligheden er motiverede – men blot er det i to eller flere retninger, og på samme tid?

MI – et opgør med Ordne-refleksen

MI står for Motivational Interviewing og er en forskningsunderbygget samtalestil, som retter sig mod det almindelige problem med ambivalens overfor forandring.

I MI arbejder rådgiveren personcentreret, idet det handler om at finde ud af, hvilke forandringer personen selv er motiveret til. I denne proces anvender rådgiveren udforskende spørgsmål, kombineret med den kompetente lyttestil, reflekterende lytning, kendt fra Carl Rogers teori om præcis empati.

Hensigten er, at rådgiveren herved søger at forstå og synliggøre personens perspektiv på sin egen situation, og i et ligeværdigt samarbejde, med respekt for personens autonomi og uden at presse på for at finde en løsning. Rådgiverens evne til at lytte empatisk og forstå personen, er helt afgørende for succesen af samtalen.

MI er personcentreret, og har samtidig et styrende element, da der i samtalen identificeres et klart fokus på et eller flere forandringsmål, hvor rådgiveren aktivt fremkalder og dyrker personens egne motivationer for forandring.

MI består af 5 såkaldte Micro færdigheder:

  • Åbne og udforskende spørgsmål
  • Reflekterende lytten
  • Opsummeringer
  • Anerkendelse og bekræftelse
  • Informations-udveksling

Processerne i samtalen, hvori disse færdigheder anvendes, kan overordnet beskrives således:

  • Engagere og fremme en tillidsfuld relation med personen, hvor personens perspektiv synliggøres.
  • Fokusere og forhandle en agenda for samtalen
  • Synliggøre personens nuværende situation, set i forhold til personens ønsker, mål, drømme og værdier – og sammen med personen synliggøre diskrepansen imellem disse to poler.
  • Frembringe, udforske og styrke personens egne ønsker og grunde til forandring
  • Planlægge en realistisk handleplan i samarbejde med personen, baseret på personens egne erfaringer og ressourcer.

Eksempel på brugen af MI

Demonstration af MI færdigheder og processer i en samtale indenfor rehabilitering.

MERE OM MI

Litteratur om mi

Der findes efterhånden flere gode bøger om motivational interviewing, der også er udkommet på dansk, herunder (Miller og Rollnick, “Den motiverende samtale – støtte til forandring”, 2013, ligesom der er skrevet flere artikler om kommunikationsstilen (Nielsen, 2008; Nielsen, 2009). Der undervises i MI på flere professionshøjskoler, ligesom der er flere undervisere der udbyder kurser i MI.

Hvis man vælger en underviser der er medlem af Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT), har man en høj sikkerhed for kvaliteten af undervisningen.

MINT – (MI Network of Trainers)

MINT – (MI Network of Trainers)

Den internationale organisation MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) blev grundlagt i 1997 for at fremme kvaliteten af uddannelse og praksis i MI. Man bliver medlem af MINT ved at gennemføre træneruddannelsen Training New Trainers (TNT), som er sponsoreret og godkendt af MINT. For at blive optaget på TNT kræves det, at man indsender en ansøgning, hvor man dokumenterer sine praktiske færdigheder i MI og sine erfaringer med undervisning, supervision og vejledning. Derudover skal man indsende en båndoptaget samtale imellem ansøgeren og en klient, hvor man i samtalen demonstrerer høj kompetence i anvendelsen af MI.

Medlemmer af MINT har ret til at deltage i organisationens årlige internationale og regionale konferencer og workshops samt et meget aktivt internetbaseret diskussionsforum, der er dedikeret til udveksling af viden og erfaringer i MI-praksis, undervisning og forskning.

Alle undervisere i MIcenter har gennemført TNT (Training New Trainers) og er medlemmer af organisationen MINT.

William Miller

Metoden Motivational Interviewing (MI) er udviklet af professor i psykologi og psykiatri ved university of New Mexico, William R. Miller og hans kollega, professor i psykologi Stephen Rollnick, Cardiff university. Magasinet RUS interviewede William Miller, da han i forbindelse med et forskningsprojekt besøgte Danmark i 2011. Læs artiklen via dette link.

Hvordan kan jeg selv komme i gang?

MIcenter tilbyder uddannelse og supervision, målrettet ledere og medarbejdere i kommunale og regionale institutioner i Danmark. Vi er eksperter i MI, den motiverende samtale. 

Hos MI center er vi selv praktikere, og sætter en ære i at formidle metoden, så den er praksisnær og direkte anvendelig for dig.

Vi er godkendte trænere under den internationale organisation MINT, og modtager selv supervision for at holde vores viden og færdigheder opdateret. Det er din garanti for en høj faglig kvalitet.

kontakt os