komplet implementering af mi

Lad MI center stå for implementeringsprocessen

For at få den rigtige effekt af MI, skal man være sikker på at man implementerer metoden ordentligt.

MI center har stor erfaring i implementering af MI i små og store organisationer, og tilbyder i kraft heraf, at stå for den komplette implementering lige fra forberedelse af kursus, til forankring i medarbejdernes praksis.

Vi deler implementeringsprocessen op i forskellige faser, med tilhørende opgaver/fokuspunkter.

Læs mere herunder:

implementeringsprocessen

afklaringsfasen

Før man går i gang med at investere penge i at uddanne medarbejdere i nye metoder, blandt andet MI, er det en god ide at undersøge og analysere, om organisationen er parat til en sådan forandring.

MI Center tager gerne et afklaringsmøde med jer (gratis og uforpligtende), hvor vi hjælper jer med at lave en parathedsanalyse.

Parathedsanalysen går hele vejen rundt om jeres organisation, og kigger på hvilke faktorer, der henholdsvis hæmmer og fremmer implementeringen af MI. Parathedsanalysen ser på den brede kontekst, den organisatoriske opbygning, ledelsesopbakningen, kulturen blandt medarbejderne samt kompetencer blandt medarbejderne.

forberedelsesfasen

Når man har taget beslutningen om, at man gerne vil implementere MI i sin organisation, er det en god ide at lave et godt forberedelsesarbejde, så organisationen er rustet til at gå i gang med forandringsarbejdet.
Det kan fx være en god ide at sikre at implementeringsarbejdet er bakket op af en styregruppe, og at implementeringsprocessen følges tæt af en arbejdsgruppe.
Vi anbefaler, at man opretter en arbejdsgruppe, bestående af relevante medlemmer, der alle har en påvirkningsgrad på implementeringen – fx ledelsesrepræsentanter; medarbejdere, der modtager uddannelse; myndighedsrepræsentant; TR; AMR og gerne også borgerrepræsentation.
Arbejdsgruppen mødes til statusmøder og drøfter hvordan det går med implementeringsprocessen.
Vi understøtter gerne jeres arbejdsgruppe ved at facilitere ½ dags udviklingsdag samt kontinuerlige statusmøder.

forandringsfasen

I forandringsfasen modtager medarbejderne uddannelse i MI. I MI Center anbefaler vi, at medarbejderne (i hold af ca. 20 personer) følger et 2×2 dags kursus, hvor vi har god succes med at gøre undervisningen relevant og praksisorienteret ift. den hverdag, som medarbejderne står i.

Det er en god ide at indlægge 1 genopfriskningsdag om året, i de efterfølgende 1 ½ år.

For at støtte implementeringen af MI anbefaler vi, at 5-7 medarbejdere udvælges til at være ressourcepersoner i MI. Disse ressourcepersoner modtager supervision på deres MI praksis (fx ud fra båndede samtaler) hver 3. måned i de efterfølgende 1 ½ år.

Ressourcepersonerne er nøglepersoner for MI ud i resten af organisationen, hvor de kan støtte andre medarbejdere i at træne MI.

For at sikre at MI anvendes med fidelitet (dvs. hvor nøjagtigt man anvender MI), anbefaler vi, at ressourcepersonerne får nogle af deres båndede MI samtaler kodet og får feedback på disse.

forankringsfasen

I forankringsfasen arbejdes der på at gøre den ændrede praksis (altså brug af MI) til en permanent del af medarbejdernes praktiske hverdag.

Hvis man har nedsat en arbejdsgruppe, så har de i denne fase til opgave at lave en plan for hvordan medarbejderne kontinuerligt arbejder med og træner MI. Dette er fx ved at lægge en måneds- og årsplan for medarbejdernes kollegiale træning og sparring og for den fremtidige uddannelse og supervision.

Nyansatte medarbejdere, der ikke har fået uddannelse i MI, kan med fordel deltage på et åbent MI kursus. Se MICenterets næste åbne kursus her.

forslag til komplet implementering

Afklaringsmøde med MI center – inkl. hjælp til udfyldelse af parathedsskema.

1/2 dags møder med arbejdsgruppe. 3 x statusmøder.

Uddannelse af ca. 20 medarbejdere i MI. 2 x 2 uddannelsesdage.

Supervision af medarbejdere (ressourcepersoner). Supervision (4 timer) hver 3. måned i 1 år.

Kodning/analyse af ressourcepersoners samtaler.
Hver medarbejder får samtale kodet 2 gange. (10 – 14 kodninger)

Kontinuerlig sparring med kontaktperson fra arbejdsgruppe vis telefon og e-mail.

I MI Center tilbyder vi at støtte afdelingen i hele implementeringsprocessen. Kontakt os for en drøftelse.

Vi har stor erfaring med implementering af mi 

Kontakt os for en uforpligtende drøftelse af muligheder for implementering i din afdeling.

kontakt