kursusoversigt micenter

Grunduddannelse i MI for din afdeling

Få en grunduddannelse, som er baseret på nyeste forskning.
MIcenters grunduddannelse i MI følger de internationale retningslinier for MI kurser, beskrevet af det internationale træner netværk MINT inc. (Motivational Interviewing Network of Trainers.)

Bliv trænet af undervisere som selv er erfarne praktikere.
I MIcenter er vi specialister i MI. Alle undervisere er godkendte af det internationale træner netværk MINT, og alle har adskillige års erfaring med metodens anvendelse i egen praksis.

Det betyder, at du får et kursus hvor alle MI færdigheder demonstreres i træningen, og relateres specifikt til din praksis og de metoder du i øvrigt anvender.

læs mere om grunduddannelsen

Grunduddannelse i MI – åben tilmelding

Få en grunduddannelse, som er baseret på nyeste forskning.
MIcenters grunduddannelse i MI følger de internationale retningslinier for MI kurser, beskrevet af det internationale træner netværk MINT inc. (Motivational Interviewing Network of Trainers.)

Bliv trænet af undervisere som selv er erfarne praktikere.
I MIcenter er vi specialister i MI. Alle undervisere er godkendte af det internationale træner netværk MINT, og alle har adskillige års erfaring med metodens anvendelse i egen praksis.

Det betyder, at du får et kursus hvor alle MI færdigheder demonstreres i træningen, og relateres specifikt til din praksis og de metoder du i øvrigt anvender.

tilmeld

Overbygning på grunduddannelse

Udviklingen af kliniske færdigheder er ikke en tidsbegrænset engangsforeteelse, men en kontinuerlig proces.

På denne workshop får I viden om hvordan I kan styrke læringen af MI på Jeres arbejdsplads. Hovedtemaet er:

  • Hvordan kan vi skabe en kultur på arbejdspladsen, hvor fagligheden øges via kollegial videns-udveksling, kollegial træning og feedback på hinandens observérbare praksis.
  • Hvordan kan vi give feedback til hinanden på en understøttende måde.
tilmeld

Overbygning på grunduddannelse

Udviklingen af kliniske færdigheder er ikke en tidsbegrænset engangsforeteelse, men en kontinuerlig proces.

På denne workshop får I viden om hvordan I kan styrke læringen af MI på Jeres arbejdsplads. Hovedtemaet er:

  • Hvordan kan vi skabe en kultur på arbejdspladsen, hvor fagligheden øges via kollegial videns-udveksling, kollegial træning og feedback på hinandens observérbare praksis.
  • Hvordan kan vi give feedback til hinanden på en understøttende måde.
tilmeld

Komplet implementering

Når MI bruges rigtigt, støtter det borgeren, patienten eller klienten i at foretage gode og sunde forandringer. MI har vist positive resultater indenfor mange forskellige målgrupper, og ved at anvende økonomiske beregningsmodeller (fx Socialstyrelsens Socialøkonomiske Investeringsmodel – SØM) kan man se at der er millioner at spare, ved at implementere en effektiv metode som MI.

Det kan altså betale sig, både menneskeligt og økonomisk, at implementere MI så metoden anvendes korrekt og kontinuerligt.

For at få den rigtige effekt af MI, skal man være sikker på at man implementerer metoden ordentligt – dvs. at medarbejderne rent faktisk udfører MI. Dette er en proces, der kræver en del arbejde, og en proces som MI Center kan hjælpe jer med.

læs mere om implementering

TEMADAG OG OPLÆG

Temadag eller oplæg

Overvejer du at arrangere en temadag eller et oplæg, hvor fokus er på effektive og motiverende borgersamtaler, så tilbyder vi at skræddersy et oplæg til jer.

En temadag vil basere sig på kortere teoretiske oplæg, træning og øvelser i mindre grupper – samt filmsekvenser. 

Udbytte:

I får en introduktion til den motiverende samtale, og en indføring i de centrale spørge- og lyttefærdigheder som kendetegner MI. 

En temadag giver jer et overordnet indtryk af metoden og dens anvendelse inden for jeres arbejdsområde. 

Kontakt os for en drøftelse af hvordan vi kan skræddersy en temadag eller et oplæg hos jer.

Supervision

At lære MI er en løbende proces, og det handler ikke kun om viden.
For at blive dygtig, kræver det øvelse og feedback. Det gælder for MI, som det på samme måde gælder for håndboldspilleren og for hende der skal lære at spille klavér.

For at blive dygtig til MI må din læring baseres på systematisk træning med dine kollegaer, suppleret med jævnlig og direkte observation fra en ekspert som giver dig feedback.

læs mere om supervision

Kvalitetssikring

Institutioner, behandlingshjem, social- og sundhedsheds-organisationer kan få deres MI-rådgivere kvalitetssikret. Kvalitetssikring sker på to niveauer: “videnskabelig vurdering af MI kompetence” og “Overvågning af MI færdigheder”.

MIcenter tilbyder kvalitetssikring gennem pålidelig kodning og professionel feedback af rådgiveres MI-kompetence. Kodningen giver dig information om din MI-kompetence, og du kan på den måde kvalitetssikre dig selv og dine ansatte i din virksomhed med hensyn til MI.

læs mere om kvalitetssikring

Workshop om konflikthåndtering

Det er ganske almindeligt, at der opstår konflikter i relationer og i samtaler. Som oftest handler disser konflikter om forskellige forventninger, om ikke indfriede ønsker og om ubevidste mønstre. Konflikter kan fylde uhensigtsmæssigt meget og kan give dårlig trivsel for den enkelte og på arbejdspladsen.

Workshoppen der varer en dag, henvender sig til dig, der ønsker at få værktøjer til at håndtere konflikter.

læs mere om workshop

tidligere kursusdeltagere synes

Dygtig underviser

Super dygtig underviser, gode øvelser, overskuelige dias. Tak for denne gang!

Socialrådgiver / Faxe kommune

Positiv oplevelse

Jeg har været meget positiv over kurset, og tager meget med herfra. Den største udfordring er nu at omsætte det til praksis. Ser frem til at se dig til supervision

Fysioterapeut / Middelfart

Stort engagement

Professionel og inspirerende undervisning. Godt med variation i teori og øvelser. Stort engagement i undervisningen. God empati og humor i undervisningen

Pædagog / Fårupgård Ungecenter