Kvalitetssikring af MI

Institutioner, behandlingshjem, social- og sundhedsheds-organisationer kan få deres MI-rådgivere kvalitetssikret. Kvalitetssikring sker på to niveauer: “videnskabelig vurdering af MI kompetence” og “Overvågning af MI færdigheder”.

Videnskabelig vurdering af MI kompetence.

MIcenter tilbyder kvalitetssikring gennem pålidelig kodning og professionel feedback af rådgiveres MI-kompetence. Kodningen giver dig information om din MI-kompetence, og du kan på den måde kvalitetssikre dig selv og dine ansatte i din virksomhed med hensyn til MI.

Hvis du forsker, kan kodning af samtaler generere data, der giver dig mulighed for at undersøge, hvilke samtaler der er nyttige for kunder og patienter.

Kodning betyder, at rådgiverens samtale lyd-optages og vurderes ud fra det evidensbaserede og standardiserede kodningssystem MITI. En MITI kodning giver svar på spørgsmål som “Hvor meget MI brugte jeg under samtalen?” Og “Hvordan kan jeg anvende MI bedre?”

Hvad betyder MITI?

MITI er en forkortelse af Motivational Interviewing Treatment Integrity.

MITI 4.2.1 kodning er det nyeste internationale kodningssystem, som bruges til at vurdere MI samtaler ud fra.

MITI er udviklet til at blive brugt som:

  • Et måleinstrument for behandlingsintegritet i kliniske undersøgelser af MI
  • Et formelt feedback-redskab, hvor den professionelle får en forståelse af, hvordan han/hun forbedrer sit kliniske arbejde
  • Et element, der kan indgå i udvælgelsen af ansøgere til job eller medarbejdere til oplæring

Hvilke MI elementer evalueres ved en MITI kodning?

Ved hjælp af MITI (“Motivational Interviewing Treatment Integrity Coding Manual”) bliver 14 variabler kodet med rådgiveren for at svare på, hvor godt MI anvendes i en samtale.

Fire overordnede komponenter evalueres:

  • Relationelle komponenter (Empati og Partnerskab) og
  • Tekniske komponenter: (Dyrke client changetalk og dæmpe client sustaintalk).

Ti specifikke adfærdskoder bliver kodet som frekvensfakturering:

(Information, Overtalelse, Overtalelse med tilladelse, Spørgsmål, Enkel refleksion, Kompleks refleksion, Bekræftelse / Anerkendelse, Søge samarbejde, Autonomi understøttelse, Konfrontation).

Hvordan foregår kvalitetssikring?

Medarbejderne optager i en bestemt periode alle samtaler, hvor MI bruges. Tre tilfældigt udvalgte samtaler pr. Kvartal trækkes ud, og rådgiver kodes derefter af MIcenter.

Efter afslutningen af ​​kvalitetssikringen udarbejder MIcenter en kort rapport, hvor kodnings resultater er anonymiseret, så de kodede rådgivere ikke kan identificeres. Rapporten afdækker færdigheder og ekspertise i relation til de anbefalede niveauer for grundlæggende færdigheder og dygtighed af MI i henhold til MITI.

Kvalitetssikring kan kombineres med, at rådgiverne får feedback på deres præstation enten ved at organisere lærings-fællesskaber på arbejdspladsen, hvor kodnings protokoller anvendes som grundlag – eller ved at MIcenter giver medarbejdere tilbagemeldinger ved supervision, eller alternativt telefonisk på en eller flere samtaler, der er kodet. Rådgiveren får derved mulighed for at diskutere samtale og kodning direkte med koderen / supervisor.

Kontakt MI center for en drøftelse af kvalitetssikring af din afdeling.

kontakt