Overbygning på grunduddannelse

Sådan skaber I en feedback-kultur

Udviklingen af kliniske færdigheder er ikke en tidsbegrænset engangsforeteelse, men en kontinuerlig proces.

På denne workshop får I viden om hvordan I kan styrke læringen af MI på Jeres arbejdsplads.

Hovedtemaet er:

  • Hvordan kan vi skabe en kultur på arbejdspladsen, hvor fagligheden øges via kollegial videns-udveksling, kollegial træning og feedback på hinandens observérbare praksis.
  • Hvordan kan vi give feedback til hinanden på en understøttende måde.

Kollegastøttet læring og feedback danner rammen for udvikling af faglighed, hvor man sammen kan overveje spørgsmål som:

  • Hvordan kan jeg anvende MI i den konkrete samtale med en borger eller pårørende?
  • Hvilken respons kunne jeg ellers have valgt på det tidspunkt i samtalen?
  • Min klient kommer med meget (Change Talk) – i samtalerne, men ændrer ikke adfærd.. – hvad gør jeg?
  • Hvad er et godt næste skridt i min MI praksis?

Workshoppen følger de internationale guidelines for træning i at implementere MI, beskrevet af det internationale trænernetværk MINT inc.

Denne workshop er baseret på nyeste forskning indenfor læring af metoder, og undervisernes erfaring med at implementere MI i små og meget store organisationer.

Varighed: 1 dag

Deltagere: Op til 25

Pris: 14.900 kr.ekskl. moms