Temadag og oplæg

Skal vi uddanne vores medarbejdere i MI?

Der kan opstå mange spørgsmål, når man overvejer at kompetenceudvikle sine medarbejdere. 

Vi tilbyder derfor et gratis oplæg på 1½ time om Den motiverende samtale, for virksomhedens ledelse, hvor I kan afklare om et kompetenceudviklende forløb er noget for jer og jeres medarbejdere.

Vores foredrag vil typisk fokusere på nedenstående emner, og vil ligeledes være baseret på dialog med jer og de spørgsmål, I måtte have behov for at få afklaret.

Emner:

– Hvad er MI – og hvorfor overhovedet overveje at anvende metoden i vores samtaler?

– Hvordan kan vi anvende MI sammen med de andre metoder vi benytter?

– Vi har begrænset tid – hvordan kan vi arbejde motiverende i korte samtaler?

– Hvordan sikrer vi de bedste betingelser for implementering?

En temadag vil basere sig på kortere teoretiske oplæg, træning og øvelser i mindre grupper – samt filmsekvenser. 

Udbytte:

I får en introduktion til den motiverende samtale, og en indføring i de centrale spørge- og lyttefærdigheder som kendetegner MI. 

En temadag giver jer et overordnet indtryk af metoden og dens anvendelse inden for jeres arbejdsområde. 

Kontakt os for en drøftelse af hvordan vi kan skræddersy en temadag eller et oplæg hos jer.