mød mi centers medarbejdere

PETER BROLUND

INDEHAVER AF MI CENTER

Uddannet socialrådgiver med mere end 10 års erfaring indenfor MI

Peter har mere end 10 års erfaring med anvendelsen af MI i individuel samtalerådgivning og gruppeforløb for unge med psykiske og sociale problemer, ofte kombineret med afhængighedsproblematikker.

Peters praksiserfaring kommer primært fra Behandlingscenter Odense kommune og Mentor-afdelingen, hvor han har opnået stor erfaring i at kombinere MI med andre evidensbaserede metoder, herunder kognitiv adfærds terapi og metoden CRA (Community Reinforcement Approach.)

Peter har i perioden fra 2013 til 2019 haft ansvar for strategisk kompetenceudvikling og implementering af MI for medarbejderne i Odense kommunes Beskæftigelses- og Socialforvaltning.

Fra maj måned 2019 er Peter tilknyttet MI Center på fuld tid.

Peter er en meget aktiv deltager i nationale og internationale workshops og konferencer. Siden 2013 har han været medlem af det internationale netværk for MI undervisere – MINT inc. (Motivational Interviewing Network of Trainers), og siden 2016 har han været bestyrelsesmedlem i MINT nordic, som repræsenterer ca. 150 MI undervisere i Sverige, Norge og Danmark.

Kurser og Workshops i MI
Kurser og workshops inden for Motivational Interviewing

2017: The role of MI in serious illness, trænet af psykiater Michael Flaun og Guy Undrill, the annual MINT forum, Dublin Ireland

2017: MI and Cognitive behavioral therapy – combining strategies for maximum effectiveness, pre workshop presented by PhD. Sylvie Naar, the annual MINT forum, Dublin Ireland

2016: Motivational Interviewing – Advanced level, (prof. Stephen Rollnick and Theresa Moyers, Cardiff, Wales)

2015: How to design and deliver group workshops and individual coaching and supervision in MI  (prof Stephen Rolnick and Steve Berg Smith (Cardiff, wales)

2014: Motivational Interviewing and brief conversations, (prof. Stephen Rollnick, Chriss Dunn and Chriss Butler – Cardiff, Wales)

2014: Kvalitetssikring og supervision af MI ud fra MITI coding (ass. Prof. Theresa Moyers, SDU, Enheden for klinisk alkoholforskning, Syddansk universitet)

2014: Combining Motivational Interviewing and Community Reinforcement Approach (prof. William Miller and Theresa Moyers, Enheden for klinisk alkoholforskning, Syddansk universitet

2014: Masters Class in Motivational Interviewing, advanced level, (prof. William R. Miller, Enheden for klinisk alkoholforskning, Syddansk universitet

2013: Godkendt træner i Motivational Interviewing og medlem af MINT inc., Krakow Polen

2013: Gennemført Internationalt trænerkursus TNT (Training New Trainers) Krakow, Polen

Konferencer mm.
bestyrelsespost

Medlem af bestyrelsen i The Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT Nordic)

MINT er en international organisation, stiftet i 1997 af grundlæggeren af MI, professor i psykologi og psykiatri William R. Miller og professor i psykologi, Stephen Rollnick.

MINT er som organisation forpligtet til at fremme høj kvalitet i MI praksis og træning. MINT nordic er en afdeling under MINT inc., og afdelingen repræsenterer over 150 MINT trænere i Danmark, Sverige og Norge.

Konferencer

2017: Annual MINT international forum, Dublin Irland

2016: Annual MINT Nordic forum, Nyborg Danmark

2015: Annual MINT international forum, Berlin, Tyskland

2014: Annual MINT international forum, Atlanta, USA

2013: Annual MINT international forum, Krakow, Polen

Øvrigt
Øvrige uddannselser, kurser & workshops

2012: 6 dages Mindfulness retreat med fokus på inquiry processer (Ferris Urbanowski og psykolog Antonia Sumbundu – Gomde Retreat center, Mols).

2012: Udd. i Mindfulness baseret misbrugsbehandling  (Kognitivcenter Fyn ved psykolog Lene Iversen og Peter Rasmussen)

2011: Diplomudd. på stofmisbrugs modul 1 & 2 (University college lillebælt)

2011: Kursus i løsningsfokuseret samtale  (Psykolog Per Wermuth)

2011: Instruktørudd. i kognitiv baseret mindfulness (MBCT) (Kognitivcenterfyn ved psykolog Lene Iversen og Peter Rasmussen)

2010: Udd. i Motivational interviewing (MI) (Alkoholbehandlingen i Odense)

2010: Videreudd. i kognitiv terapi (Kognitivcenterfyn)

2010: Grundudd. i kognitiv baseret mindfulness( Kognitivcenterfyn ved psykolog Lene Iversen og Peter Rasmussen)

2009: Systemisk udd. (MacMann Berg)

2008: Grundudd. i kognitiv terapi (Kognitivcenterfyn ved psykolog Lene Iversen og Peter Rasmussen)

2008: Socialrådgiver

Marianne Peter
sygeplejerske, alkoholkonsulent & MI træner

Mariannes erfaring med MI starter tilbage i 1998, hvor hun som alkoholbehandler i Behandlingscenter Odense, aktivt benytter MI i samtaler med klienter.
I 2000 bliver Marianne alkoholkonsulent og i 2004 bliver hun godkendt som international underviser i MI og medlem af MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

Marianne har siden 2004 været særdeles aktiv i det internationale MI netværk, MINT og fungerer i dag ofte som mentor for fagpersoner omkring brugen af MI i praksis, viden om alkohol – samt den svære samtale.

Marianne underviser på MIcenters uddannelser og tilbyder derudover supervision og temadage omkring MI og samtalen omkring alkohol på arbejdspladser.

Publikationer

PUBLIKATIONER

  • 2015: Fagkonsulent på den danske oversættelse af: Ivarsson BH, Ortiz L. Den motiverende Samtale – praktisk håndbog for samtaler med ældre. Forlaget Munksgaard 2015
  • 2010: Peter M; Den umotiverede patient findes ikke; Sygeplejersken 6/2010.
  • 2008: Peter M. Lær at håndtere problematiske alkoholvaner på plejehjem. Sygeplejersken 22/2008: 42-46.

marianne greibe
kursus sekretær

Odin Havnepark, Lumbyvej 11, 5000 Odense C