mød mi centers medarbejdere

PETER BROLUND

INDEHAVER AF MI CENTER

Uddannet socialrådgiver med mere end 10 års erfaring indenfor MI

Peter har mere end 10 års erfaring med anvendelsen af MI i individuel samtalerådgivning og gruppeforløb for unge med psykiske og sociale problemer, ofte kombineret med afhængighedsproblematikker.

Peters praksiserfaring kommer primært fra Behandlingscenter Odense kommune og Mentor-afdelingen, hvor han har opnået stor erfaring i at kombinere MI med andre evidensbaserede metoder, herunder kognitiv adfærds terapi og metoden CRA (Community Reinforcement Approach.)

Peter er i dag deltidsansat i Odense kommune som specialkonsulent og faglig leder – med ansvar for strategisk kompetenceudvikling og implementering af MI for medarbejderne i kommunens Beskæftigelses- og Socialforvaltning. Sideløbende varetager Peter et ugentligt gruppeforløb for aktivitetsparate unge kontanthjælpsmodtagere, som bygger på MI og metoden Community Reinforcement Approach (CRA).

Peter er en meget aktiv deltager i nationale og internationale workshops og konferencer. Siden 2013 har han været medlem af det internationale netværk for MI undervisere – MINT inc. (Motivational Interviewing Network of Trainers), og siden 2016 har han været bestyrelsesmedlem i MINT nordic, som repræsenterer ca. 150 MI undervisere i Sverige, Norge og Danmark.

Kurser og Workshops i MI
Kurser og workshops inden for Motivational Interviewing

2017: The role of MI in serious illness, trænet af psykiater Michael Flaun og Guy Undrill, the annual MINT forum, Dublin Ireland

2017: MI and Cognitive behavioral therapy – combining strategies for maximum effectiveness, pre workshop presented by PhD. Sylvie Naar, the annual MINT forum, Dublin Ireland

2016: Motivational Interviewing – Advanced level, (prof. Stephen Rollnick and Theresa Moyers, Cardiff, Wales)

2015: How to design and deliver group workshops and individual coaching and supervision in MI  (prof Stephen Rolnick and Steve Berg Smith (Cardiff, wales)

2014: Motivational Interviewing and brief conversations, (prof. Stephen Rollnick, Chriss Dunn and Chriss Butler – Cardiff, Wales)

2014: Kvalitetssikring og supervision af MI ud fra MITI coding (ass. Prof. Theresa Moyers, SDU, Enheden for klinisk alkoholforskning, Syddansk universitet)

2014: Combining Motivational Interviewing and Community Reinforcement Approach (prof. William Miller and Theresa Moyers, Enheden for klinisk alkoholforskning, Syddansk universitet

2014: Masters Class in Motivational Interviewing, advanced level, (prof. William R. Miller, Enheden for klinisk alkoholforskning, Syddansk universitet

2013: Godkendt træner i Motivational Interviewing og medlem af MINT inc., Krakow Polen

2013: Gennemført Internationalt trænerkursus TNT (Training New Trainers) Krakow, Polen

Konferencer mm.
bestyrelsespost

Medlem af bestyrelsen i The Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT Nordic)

MINT er en international organisation, stiftet i 1997 af grundlæggeren af MI, professor i psykologi og psykiatri William R. Miller og professor i psykologi, Stephen Rollnick.

MINT er som organisation forpligtet til at fremme høj kvalitet i MI praksis og træning. MINT nordic er en afdeling under MINT inc., og afdelingen repræsenterer over 150 MINT trænere i Danmark, Sverige og Norge.

Konferencer

2017: Annual MINT international forum, Dublin Irland

2016: Annual MINT Nordic forum, Nyborg Danmark

2015: Annual MINT international forum, Berlin, Tyskland

2014: Annual MINT international forum, Atlanta, USA

2013: Annual MINT international forum, Krakow, Polen

Øvrigt
Øvrige uddannselser, kurser & workshops

2012: 6 dages Mindfulness retreat med fokus på inquiry processer (Ferris Urbanowski og psykolog Antonia Sumbundu – Gomde Retreat center, Mols).

2012: Udd. i Mindfulness baseret misbrugsbehandling  (Kognitivcenter Fyn ved psykolog Lene Iversen og Peter Rasmussen)

2011: Diplomudd. på stofmisbrugs modul 1 & 2 (University college lillebælt)

2011: Kursus i løsningsfokuseret samtale  (Psykolog Per Wermuth)

2011: Instruktørudd. i kognitiv baseret mindfulness (MBCT) (Kognitivcenterfyn ved psykolog Lene Iversen og Peter Rasmussen)

2010: Udd. i Motivational interviewing (MI) (Alkoholbehandlingen i Odense)

2010: Videreudd. i kognitiv terapi (Kognitivcenterfyn)

2010: Grundudd. i kognitiv baseret mindfulness( Kognitivcenterfyn ved psykolog Lene Iversen og Peter Rasmussen)

2009: Systemisk udd. (MacMann Berg)

2008: Grundudd. i kognitiv terapi (Kognitivcenterfyn ved psykolog Lene Iversen og Peter Rasmussen)

2008: Socialrådgiver

Sine møller
Cand. psych og MI træner

Sine har 10 års erfaring med brug af og undervisning/vejledning i MI, og har erfaring med at lave undervisningsforløb for mange forskellige faggrupper og i forhold til mange forskellige problemstillinger.

Sine er autoriseret psykolog, og har siden 2010 arbejdet med implementering af evidensbaserede tiltag og kriminalitetsbehandlende- og forebyggende arbejde i Socialstyrelsen.

Sine har været medlem af det internationale MI forum MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) siden 2012, og har derudover også deltaget i en flere andre workshops og konferencer om MI.

Sines specialist område er børn og unge, der er i adfærdsvanskeligheder og/eller kriminalitet og deres familier, men derudover har hun også beskæftiget sig med en del andre psykiske vanskeligheder og vanskeligheder relateret til sundhedsområdet. Sine har haft MI samtaler med personer med diabetes og sammen med Peter Brolund har hun undervist personale, der beskæftiger sig med bevægeapparatet og mennesker, med forskellige lidelser relateret hertil.

Sine underviser på MIcenters uddannelser og tilbyder derudover supervision.

Kurser og Workshops i MI

2015: Motivational Interviewing MITI 4.0, A two – day practice development programme (Dr Denise Ernst

Professor Terri Moyers), Cardiff, Wales

2014: Combining Motivational Interviewing and Community Reinforcement Approach (prof. William Miller and Theresa Moyers, Enheden for klinisk alkoholforskning, Syddansk universitet

2012: Godkendt træner i Motivational Interviewing og medlem af MINT inc., Oslo, Norge

2012: Gennemført Internationalt trænerkursus TNT (Training New Trainers), Oslo, Norge

Konferencer mm.

KOMITE ARBEJDE

Medlem af komiteen Communications Committee, der i et internationalt forum under MINT organisationen arbejder med hvordan MI kan formidles.

MINT er en international organisation, stiftet i 1997 af grundlæggeren af MI, professor i psykologi og psykiatri William R. Miller og professor i psykologi, Stephen Rollnick.

MINT er som organisation forpligtet til at fremme høj kvalitet i MI praksis og træning. MINT nordic er en afdeling under MINT inc., og afdelingen repræsenterer over 150 MINT trænere i Danmark, Sverige og Norge.

2014: Annual MINT international forum, Atlanta, USA

2014: IBD konference med fokus på MI og kommunikation, Bruxelles, Belgien

2012: Annual MINT Nordic forum, Oslo, Norge

Publikationer

PUBLIKATIONER

Møller, S. & Andersen, S., Implementing Stepping Stones in five Danish municipalities – adapting Stepping Stones to a Scandinavian welfare model, abstract Helping Families Change Conference, Santa Rosa, 2018

Møller, S., Det er da evident, Psykologyt 1, 2014

Møller, S., MultifunC, Manual- og forskningsbaseret behandling i institution og nærmiljø, Tidsskrift for Socialpædagogik 16. årgang. Nr. 2, 2013

Palmer, B., Albers, B., Kjerholt, C., Roar, L. & Møller, S., Glæden ved evidens. PsykologNyt 21, 2011

Minet, L., Møller, S., Wagner, L. & Henriksen JE, Mediating the effect of self-care management intervention in type 2 diabetes: a meta-analysis of 47 randomised controlled trials, Patient Educ Couns. 2010 Jul;80(1):29-41

Øvrigt

ØVRIGE UDDANNELSER, KURSER OG WORKSHOPS

2018: Deltagelse i konferencen Helping Families Change, Santa Rosa, Californien

2017: Deltagelse i 2 dages uddannelse i YBP (Young Bramham Program) om kognitiv adfærdsbehandling af unge og voksne med ADHD

2015: Deltagelse i 2 dages TrygFondens Børne-forskningscenters Workshop om kriminalpræventive effektevalueringer

2014: Deltagelse i EUSARF konference, København

2014: Deltagelse i 2-dages Train new Trainer kursus i redskabet YLS/CMI (Youth Level of Service/Case Management Inventory). Kvalificerer til at uddanne andre i brugen af redskabet

2014: Deltagelse i 2-dages bruger kursus om redskabet YLS/CMI (Youth Level of Service/Case Management Inventory)

2011: Kursus i No Power no Lose (konflikthåndtering) (3 dage)

2011: Kursus i Aggression Replacement Training (ART) (5 dage). V. Knut Gundersen, Norge

2009: Kursus i ”Psykologen som konsulent” (Godkendt til Specialistuddannelse) (2 dage)

2009: Kursus i ”Barnets psykiske udvikling og udviklingsforstyrrelser” (Godkendt til Specialistuddannelse) (5 dage)

2009: Autorisation fra Psykolognævnet

2007: Kursus i løsningsfokuseret korttidsterapi (2 dage)

2006: Psykolog (Cand. psych)

2006: Grundkursus i Motivationssamtalen (1-årigt kursusforløb)

Marianne Peter
sygeplejerske, alkoholkonsulent & MI træner

Mariannes erfaring med MI starter tilbage i 1998, hvor hun som alkoholbehandler i Behandlingscenter Odense, aktivt benytter MI i samtaler med klienter.
I 2000 bliver Marianne alkoholkonsulent og i 2004 bliver hun godkendt som international underviser i MI og medlem af MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

Marianne har siden 2004 været særdeles aktiv i det internationale MI netværk, MINT og fungerer i dag ofte som mentor for fagpersoner omkring brugen af MI i praksis, viden om alkohol – samt den svære samtale.

Marianne underviser på MIcenters uddannelser og tilbyder derudover supervision og temadage omkring MI og samtalen omkring alkohol på arbejdspladser.

Publikationer

PUBLIKATIONER

  • 2015: Fagkonsulent på den danske oversættelse af: Ivarsson BH, Ortiz L. Den motiverende Samtale – praktisk håndbog for samtaler med ældre. Forlaget Munksgaard 2015
  • 2010: Peter M; Den umotiverede patient findes ikke; Sygeplejersken 6/2010.
  • 2008: Peter M. Lær at håndtere problematiske alkoholvaner på plejehjem. Sygeplejersken 22/2008: 42-46.

marianne greibe
kursus sekretær

Odin Havnepark, Lumbyvej 11, 5000 Odense C