Grunduddannelse i Den Motiverende Samtale

På grunduddannelsen får du et indgående kendskab til samtalemetoden Den Motiverende Samtale (MI)

Grunduddannelse i MI

Peter Brolund afholder to gange årligt en 4- dages åben grunduddannelse i Den Motiverende Samtale (MI) 

På grunduddannelsen vil du opleve en praksisnær indføring i MI, hvor Peter lærer dig alle de grundlæggende færdigheder, opgaver og strategier i MI. 

Når du har lært alle færdighederne, bliver du undervist og trænet i at anvende MI, i kombination med de øvrige metoder du anvender i dit arbejde. Du lærer at anvende forskellige del-elementer fra MI, til at opnå effekt i selv helt korte samtaler.

MI er mest effektfuld, i kombination med andre metoder. Grunduddannelsen i MI vil bidrage til at gøre din nuværende praksis endnu mere effektiv og hjælpsom.

Den åbne grunduddannelse er åben for alle

Din faglige profession er ikke vigtig. Du vil opleve et hold, som er tværfagligt sammensat, – og hvor deltagernes fælles ønske er, at blive endnu dygtigere til at fremme og styrke menneskers indre motivation til personlig forandring og udvikling.

Deltagerprisen er 7.200 kr. ekskl. moms

Grunduddannelsen i MI – arbejdsplads-kursus

Ønsker du grunduddannelsen på din arbejdsplads, så er dette også en mulighed.

Prisen for et arbejdsplads-kursus er 64.000 kr. ekskl. moms.

På et arbejdsplads-kursus kommer jeg til Jer og afholder kursusdagene, og I skal blot selv stå for lokale og forplejning.

Max antal deltagere er 20.

Kontakt mig for en drøftelse af en skræddersyet MI grunduddannelse, for Jeres arbejdsplads.

Det lærer du:

Du lærer at anvende 4 specifikke samtale-redskaber, der støtter dig i at udforske, fremme og mobilisere personens indre motivation til forandring.

Du lærer at bevæge dig gennem samtalens 4 opgaver.

Du lærer hvordan du dæmper vrede og frustration i samtaler.

Du lærer at rådgive på en måde som engagerer din klient, og som giver ejerskabet tilbage, – så du styrker klientens handlekraft, – samtidig med at du passer på dig selv, og undgår udbrændthed.

Du lærer de 8 karaktertræk, som kendetegner de mest effektive terapeuter / rådgivere

Individuel tilmelding – eller et kursus til arbejdspladsen?:

Vi tilbyder grunduddannelsen på 2 måder.

Individuel tilmelding:

Du kan tilmelde dig individuelt på MI- grunduddannelsen, som afholdes  2 gange årligt, hos SUF (Den Sociale Udviklingsfond) på Hunderupvej 116 – 5230 Odense M.

Prisen er 7.200 kr. ekskl. moms pr. deltager for alle 4 dage.

Kursus for afdelingen:

Du kan også bestille MI- grunduddannelsen som et arbejdsplads-kursus.

Et arbejdsplads-kursus kan bedst betale sig, hvis I er mere end 8 deltagere.

På et arbejdsplads-kursus kommer vi til jer og underviser. I må tilmelde op til 25 medarbejdere, til en fast pris på 64.000 kr. ekskl. moms.

Vi medbringer alt, – og I skal blot selv sørge for et egnet undervisnings-lokale, og forplejning til deltagerne.

Undervisere:

Peter Brolund

Assisterende undervisere: Sine Møller, Søren Ulriksen & Gitte Grønne

Alle undervisere i MI Center er medlemmer af MINT.

MINT er et internationalt netværk af MI trænere, hvor medlemmerne har demonstreret et meget højt niveau af MI kundskaber.

Vil du vide mere om grunduddannelsen i MI, eller ønsker du at tilmelde dig eller din afdeling, så er du altid velkommen til at kontakte Peter Brolund på mail: Info@micenter.dk eller på tlf. +45 22 48 06 56

Master Class i Den Motiverende Samtale - MI

Du lærer MI på et avanceret niveau, – og lærer hvordan du kan anvende metoden terapeutisk

3 dages Master Class i Den Motiverende Samtale - MI

Dette kursus er for dig, der i forvejen har grunduddannelse i MI, og har oparbejdet gode færdigheder i anvendelsen MI.

På den 3- dages Master Class går vi i dybden med de fire faser i MI – som også benævnes de 4 opgaver:

Engagering, Fokusering, Fremkalde, Planlægning.

I hver af disse faser kan der opstå udfordringer. Vi gennemgår allle de udfordinger der kan opstå, og jeg træner dig i hvordan du håndterer dem direkte i samtalen.

Her er et par eksempler på udfordringer du lærer at håndtere:

 • Klienten er slet ikke motiveret for at ændre adfærd. Hvad gør jeg?
 • Klienten virker meget motiveret, – men ændrer intet. Hvad gør jeg?

Som noget helt unikt på denne Master Class, introducerer jeg dig for redskaber fra metoden CRA (Community Reinforcement Approach. Når vi kombinerer MI og CRA, understøtter vi ikke blot klientens indre motivation, men vi styrker også klientens handlekraft – til at foretage forandringer i eget liv.

Den sidste dag introducerer jeg dig for kvalitetssikring af MI.  Du får viden om, kodningsværktøjet MITI, og du bliver trænet i at anvende dette “redskab” til at kvalitetssikre samtaler i din organisation.

Dit udbytte:

Efter afsluttet Master Class i MI, har du opnået de bedste forudsætninger for et meget højt niveau i egen MI praksis.

Du kan kvalitetssikre din egen MI praksis, og hvis du er faglig leder eller ressourceperson i din afdeling, har du nu et stærkt fundament for at sikre at MI bliver implementeret korrekt, baseret på stærk evidens.

Ønsker du selv at blive MI underviser, så vil Master Class give dig de bedste forudsætninger for at søge om optagelse på det internationale MI træner-kursus, TNT (Training New Trainers) – som afholdes i regi af MINT Inc. (Motivational Interviewing Network of Trainers)

På MI Master Class er vi max 12 deltagere, og der bliver god tid til individuel træning og feedback.

Prisen pr. deltager er: 5.999 kr. ekskl. moms.

Indhold på Master Class:

 • Nyeste viden inden for MI
 • Ubevidst og bevidst ambivalens
 • Træning i samtalens 4 faser
 • Træning i at frembringe og styrke empowerment
 • MI – i behandling / færdighedstræning
 • MI og metoden CRA (Community Reinforcement Approach)
 • Forskellige strategier som styrker borgerens tiltro til egen mestrings-kompetence.
 • Træning i anvendelsen af Happiness scale (Tilfredshedsskala)
 • Træning i anvendelsen af Goals of counseling (Målsætnings-skema)
 • Træning i anvendelsen af Characteristics of Successful Changers
 • Træning i anvendelsen af Problem solving
 • Implementering af MI via kollegial feedback
 • MI i sagsdrøftelser
 • Kvalitetssikring af MI samtaler, baseret på MITI analyse og feedback

Underviser:

Peter Brolund

Bestilling af kursus:

Vi tilbyder Master Class på 2 måder:

Du kan tilmelde dig individuelt til den 3 – dages Master Class, som vi afholder hos SUF (Den Sociale Udviklingsfond) på Hunderupvej 116 – 5230 Odense M, 2 gange årligt. Prisen er 5.999 kr. ekskl. moms pr. deltager.

Du kan også bestille den 3- dages MI Master Class som et arbejdsplads-kursus, – hvor jeg kommer til jer og underviser.

På et arbejdsplads-kursus må I tilmelde op til 20 medarbejdere, til en fast pris på 48.000 kr. ekskl. moms.

Jeg medbringer det hele, – og I skal blot selv sørge for et egnet kursus-lokale og eventuel forplejning.

Underviser: Peter Brolund

Vil du vide mere om MI Master Class, eller ønsker du at tilmelde dig eller din afdeling, så er du altid velkommen til at kontakte mig på mail: Info@micenter.dk.

Du kan også kontakte mig på tlf. +45 22 48 06 56

Supervision

Supervision bidrager betydeligt til en succesfuld implementering af MI efter kursus.

Metode supervision

Supervision er en faglig lærings- og udviklingsmetode der skal understøtte faglig udvikling og øge kvaliteten i den praktiske professionsudøvelse.

Supervision som metode bruges som faglig udviklingsmetode blandt psykologer og psykoterapeuter – samt øvrige professioner, der arbejder med mennesker, f.eks. socialrådgivere, pædagoger, sygeplejersker, læger osv.

Vi tilbyder både individuel- og gruppe-supervision.

Metode supervision:

I MI Center har vi stor erfaring i at støtte arbejdspladser i at skabe en trænings-kultur som sikrer, at medarbejderne via kollegial træning, får de bedste betingelser for at opnå en stærk og målbar kompetence i MI.

I MI Center ved vi hvordan kollegiale læringsfællesskaber etableres, og vi viser gerne hvordan træningen bør foregå. Det skal nemlig være både trygt, udviklende og sjovt.

Feedback på praksis er “et must”

Hvis du træner og modtager feedback, så bliver du dygtig. Vores mål er, at bidrage til, at I som arbejdsplads får skabt en lærings-kultur, hvor medarbejderne træner med hinanden, – og hvor det er legitimt, helt naturligt og trygt, at “åbne døren” til sin praksis – med henblik på faglig udvikling, fagligt fællesskab og kvalitetssikring.

Supervisor: Peter Brolund

Vil du vide mere om, hvordan vi støtter arbejdsplader i implementering og kvalitetssikring af MI via supervision, så er du meget velkommen til at kontakte mig på mail: Info@micenter.dk.

Du kan også kontakte Peter Brolund på tlf. +45 22 48 06 56

Personale supervision

Personale supervision

Formålet med personale supervision er at skabe et fælles fagligt udviklingsrum, som giver jer mulighed for at fokusere på, og drøfte de opgaver og udfordringer, I oplever i jeres arbejde.

Personale supervision har et andet fokus, end på det rent fagligt metodiske, som kendetegner eksempelvis MI metode-supervision.

I kollegial supervision arbejder I sammen i en gruppe mod at skabe fælles læring og udvikling på arbejdspladsen, – og sammen bliver I klogere på svære problemstillinger, deler viden og erfaringer, og får nye idéer.

Kollegial supervision har fokus på at skabe og udvikle den enkeltes trivsel, og at finde nye veje i forhold til faglige og personlige problemer.

Målet med kollegial supervision

 • At sikre og styrke medarbejdernes trivsel og faglige identitet
 • At drøfte vanskelige problemstillinger hvor alle oplever sig lyttet til og forstået.
 • At skabe rum for reflektion over nye idéer og nye veje i forhold til faglige og personlige problemer
 • At sænke stressniveauet og forhindre udbrændthed
 • At styrke medarbejdernes arbejdsglæde

Hvor stor kan gruppen være?
Vi anbefaler grupper op til 8 personer.

Hvor lang er en session?

En supervisions session varer typisk 2,5 – 3 timer. Formiddag eller eftermiddag.

Hvem bestemmer, hvad vi skal tale om?

I bestemmer dagens emner, – enten ved at præsentere og prioritere dem i starten af sessionen, – eller ved at en teamkoordinator  forhører sig blandt deltagerne i ugen op til supervisionen, og på det grundlag prioriterer 2 – 3 emner.

Supervisor:

Peter Brolund

Tlf. 22480656

Mail: Peter@micenter.dk

 

Temadage og oplæg

Temadag / Brush Up i Den Motiverende Samtale - MI

Måske har I tidligere modtaget uddannelse i MI, – men det er længe siden, og den travle hverdag har trukket fokus lidt væk fra det faglige fokus. Måske ser I et behov for en fælles temadag, med et grundigt brush up på MI.

Måske har I hørt om MI, og overvejer om I skal investere i kompetenceudvikling i samtalemetoden?

Vi tilrettelægger gerne en temadag om MI, – eller en genopfriskningsdag, hvor vi på 6 timer gennemgår den overordnede praktiske anvendelse af MI.

Temadagen bliver skræddersyet, således at medarbejderne går fra temadagen med nye indsigter og et fælles fagligt boost, med nye konkrete redskaber som de kan anvende direkte i deres praksis efterfølgende.

Deltagerkredsen kan være såvel monofagligt som tværfagligt sammensat.

På en temadag kommer vi gerne til jer, – og det eneste I skal sørge for, er et passende lokale – samt eventuel forplejning til deltagerne.

Pris: 16.000 kr. ekskl. moms

Underviser: Peter Brolund

Tlf. 22480656

E-mail: Peter@mienter.dk

Peter Brolund stiftede i 2015 MI Center, – som er en kursus- og konsulentvirksomhed, med speciale inden for strategisk kompetenceudvikling i samtalemetoden Motivational Interviewing, – på dansk (Den Motiverende Samtale)

I en årrække forinden, havde Peter Brolund været rusmiddelbehandler og MI underviser i Behandlingscenter Odense.

Siden blev Peter specialkonsulent i HR – BSF Odense kommune, med fagligt ansvar for den strategiske kompetenceudvikling i MI, for mere end 3.500 medarbejdere og 160 ledere i kommunens ældre- og handicapforvaltning. Det var det hidtil største MI- kompetenceforløb i verden.

I 2019 stoppede Peter Brolund i Odense kommune, efter at have ledet endnu et strategisk kompetenceudviklingsforløb i MI, – målrettet Odense kommunes beskæftigelses- og socialforvaltning, med tilhørende institutioner.

Peter Brolund har siden 2019 været fuldtids engageret i MI Center ApS, og sammen med kollegaerne Sine Møller, Gitte Grønne og Søren Ulriksen, deler de den fælles passion om, at formidle MI på en meget praksisnær måde, som medarbejdere kan integrere direkte i deres praksis.

Skræddersyede kurser for arbejdspladsen og individuelle forløb

I MI Center tilbyder vi temadage, oplæg, kurser og supervision i hele Danmark. En uge om året underviser Peter Brolund i Nuuk, Grønland, hvor han i et omfang også vil være tilgængelig for andre institutioner.

Alle undervisere i MI Center er  medlemmer af det internationale MI træner netværk, kaldet MINT (MI Network of Trainers) De er samtidig erfarne praktikere, med uddannelse i MI og kognitive behandlingsformer.

 

MI – En forskningsbaseret samtalemetode med stor effekt

Forskning har vist, at MI er en effektiv metode til at fremkalde og styrke menneskers indre motivation til at foretage personlig forandring.

Effekten af MI er særlig tydelig, når den person der tales med, er usikker eller uafklaret i forhold til at forandre.

Nylige metaanalyser viser, at MI er særligt effektiv til at reducere alkohol- og stofmisbrug hos unge og voksne. Metoden har også vist sig effektiv i forhold til reducering af seksuel risikoadfærd – samt i forhold til forbedring af behandling.
MI anbefales i dag af både Socialstyrelsen og af Sundhedsstyrelsen som en evidensbaseret samtale-metode i forandringsskabende samtaler.
I MI Center varetager vi i dag kompetenceudvikling meget bredt. Vores primære kunder er jobcentre, misbrugsbrugs-centre, psykiatriske botilbud, social forsorg, fysioterapi og sundhedspleje.

Måske er MI også noget for dig eller for din arbejdsplads. Du er altid velkommen til at kontakte mig på mail eller telefon, så vi uforpligtende kan drøfte jeres ønsker og behov

Bedste hilsner,

Peter Brolund

Indehaver af MIcenter

Telefon: 22480656

E-mail: Peter@micenter.dk