Supervision

Hvorfor supervision?

At lære MI er en løbende proces, og det handler ikke kun om viden.

For at blive dygtig, kræver det systematisk træning over en periode, suppleret med jævnlig feedback fra en ekspert. Det gælder for MI, som det på samme måde gælder for håndboldspilleren, og for hende der skal lære at spille på et nyt musikinstrument.

Vi støtter arbejdspladser i at blive dygtige til MI, ved med jævne mellemrum at tilbyde ekspert-bistand.

Hvordan foregår supervision?

Supervisionen tager udgangspunkt i

  • konkrete sager eller
  • lydoptagelser af en samtale fra praksis (optaget fx på mobiltelefon)

Hvad er målet med supervision?

For medarbejderne:
At medarbejderne føler sig styrket efter have modtaget feedback, og at medarbejderne har fået inspiration til videre udvikling af egne MI færdigheder og inspiration til at tilpasse metoden ind i egen praksis.

For arbejdspladsen:
At arbejdspladsen får skabt en feedbackkultur, hvor medarbejderne udvikler faglighed, baseret på systematisk kollegial træning, observation og sparring.

Hvordan foregår det?

Supervisionen foregår i grupper af 6 – 8 deltagere og varer 2-4 timer. Et forløb tilrettelægges som oftest med 2 – 3 måneders mellemrum over en periode på 1 år.

Hvor længe?

Efter 1 år trappes supervision gradvist ned til 2 gange årligt, i takt med at afdelingen nu selv har skabt en feedbackkultur, hvor medarbejderne træner systematisk med hinanden i et trygt og udviklende miljø.

Sted: Vi tilbyder at holde kurset på arbejdspladsen eller på den lokation, der anvises.

Varighed: 4 timer

Pris: 8.500 eks. moms